Squash LV
Ziņas
Kalendārs
Reitings

Dokumenti

Latvijas Skvoša federācijā jauni biedri tiek uzņemti atbilstoši biedrības statūtiem. 4.nodaļa. "Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana"
Pieteikuma veidlapa biedru uzņemšanai
(jaunie_biedri_veidlapa_v2.doc)
LSF valdes lēmums Nr.2507/2022
(Par Latvijas Skvoša federācijas biedru naudām, jauna biedra uzņemšanu un biedru sarakstu)
LSF valdes lēmums Nr.2206/2022
(Par Latvijas Skvoša federācijas licences maksām)
LSF valdes lēmums Nr.2605/2022/01
(Latvijas Sporta Federāciju Padomes finansējuma (Valsts kapitālsabiedrību ziedojumu līdzekļi) 2022 gadam izlietojuma mērķu apstiprināšana)
LSF valdes lēmums Nr.2022/0404/02
(Par finansējuma piešķiršanu sporta organizācijām un treneriem, kas trenē juniorus skvošā)
LSF valdes lēmums Nr.0404/2022/01
(Latvijas Sporta Federāciju Padomes finansējuma (Valsts budžeta līdzekļi) 2022 gadam izlietojuma mērķu apstiprināšana)
LSF valdes lēmums Nr.0301/2022
(Par sportistu dalības skvoša sacensībās veicināšanu)
LSF valdes lēmums Nr.0712/2021
(Par skvoša vakaru popularizēšanu)
LSF valdes lēmums Nr.1111/2021
(Par valdes priekšsēdētāja apstiprināšanu)
LSF valdes lēmums Nr.3006/2021/01
(VL par LSFP finansejuma izlietojuma plana apstiprinasanu 2021 gadam_2021-06-30_merged.pdf)
LSF valdes lēmums Nr.2021/0603/01
(VL par finansejumu klubiem kas trene juniorus_2021-06-03.pdf)
Biedru sapulces protokols
(LSF_biedru sapulces_protokols_2021-03-25-2.edoc)
LSF valdes lēmums Nr.2020/0608/01
(VL par LSFP finansejuma izlietojuma plana apstiprinasanu_2020-08-06-merged.edoc)
LSF valdes lēmums Nr.2020/1405/01
(VL par finansejumu klubiem kas trene juniorus_2020-05-14.edoc)
LSF valdes lēmums Nr.2019/2508
(LSF_valdes lemums_Nr_2019_2508_01.pdf)
LSF valdes lēmums Nr.2019/1801
(2019-janv-18-LSF_valdes lemums_Nr_2019_1801_2019-01-18_ESF ETC 2019.pdf)
LSF valdes lēmums Nr.2019/1103
(2019-marts-11-LSF_valdes lemums_Nr_2019_JANVARIS-MARTS_Parejie-lemumi.pdf)
LSF valdes lēmums Nr.2019/1103, pielikums Nr.1
(2019-marts-11-Pielikums-Nr-1-Latvijas skvosa izlases speletaju atlases kriteriju nolikums 2019.pdf)
LSF valdes lēmums Nr.2019/1103, pielikums Nr.2
(2019-marts-11-Pielikums-Nr-2_Latvijas cempionata nolikums 2019.pdf)
Valdes sēdes protokols
(Izlases_nolikums_2019.pdf)
Valdes sēdes protokols
(LSF_valdes lemums_Nr_2018_11_11-Valdes-izmainas.pdf)
Valdes sēdes protokols
(LSF_valdes lemums_Nr_2018_12_01_2018-12-28_Junioru reitings.pdf)
Valdes sēdes protokols
(LSF_Valdes lemums_Nr_2018_2812_02.pdf)
Valdes sēdes protokols
(LSF_protokols_12_2016.pdf)
Valdes sēdes protokols
(LSF_protokols_8_2016.pdf)
Valdes sēdes protokols
(LSF_protokols_5_2016.pdf)
Valdes sēdes protokols
(LSF_protokols_3_2016.pdf)
Finansējuma pieprasījums - Liene Lelde Rieba
(Liene Rieba_24052016_pieprasijums_v2.pdf)
Finansējuma pieprasījums - Ineta Mackeviča
(tame2016_Mackevica.pdf)
Biedru sapulces protokols
(kopsapulce_protokols_29032016_v2.pdf)
Sporta federācijas apstiprinātās prasības, lai persona varētu saņemt sporta federācijas atzinumu par atbilstību A, B un C kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām.
Sporta federācijas prasības sporta speciālistiem
(prasibas_sporta_specialistiem.pdf)