Squash LV
Ziņas
Kalendārs
LJO2022
lasi tālāk

25.martā notiks Latvijas Skvoša federācijas kārtējā biedru kopsapulce

2021.gada 25.martā, plkst. 16:30 Latvijas Skvoša federācijas (turpmāk tekstā – Federācija) Valde sasauc kārtējo biedru sapulci. Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37.pantu, kopsapulce notiks attālināti platformā "Skype".

2021.gada 25.martā Latvijas Skvoša federācijas (turpmāk tekstā – Federācija) Valde sasauc kārtējo biedru sapulci. Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37.pantu, kopsapulce notiks attālināti.

Ar lēmējtiesībām kopsapulcē piedalās katra Federācijas biedra viens delegāts, kas var pārstāvēt attiecīgo biedru saskaņā ar statūtiem, vai arī saskaņā ar likumu pilnvarots Federācijas biedra pārstāvis. Gadījumā ja biedru pārstāvēs pilnvarota persona lūgums sazināties ar Federāciju nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pastu info@squash.lv.

Kopsapulce notiks: ceturtdien, 2021.gada 25.martā, plkst. 16:30 (reģistrācija no plkst. 16:00). Kopsapulces norises vieta: videoformāts platformā “Skype” un tehniskais nodrošinājums, kas ļauj fiksēt kopsapulces norisi (ieraksts), identificēt un uzskaitīt balsošanas rezultātus.

Biedriem ir tiesības rakstveidā (tai skaitā izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus) balsot pirms biedru kopsapulces ar nosacījumu ja balsojums tiek nodots tādā veidā, kas ļauj Federācijai biedru identificēt, kā arī balsojums tiek Federācijai nodots vismaz iepriekšējā dienā pirms biedru kopsapulces norises dienas, tas ir līdz 2021.gad 24.martam, ieskaitot. Gadījumā ja biedrs vēlas veikt attālinātu balsojumu lūgums sazināties ar Federāciju nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pastu info@squash.lv.

Darba kārtība:

1.Kopsapulces atklāšana, kopsapulces vadītāja un protokolista apstiprināšana.

2.Ziņojums par kopsapulcē klātesošo biedru skaitu.

3.Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana.

4.Informācija par galvenajiem realizētajiem projektiem 2020.gadā.

5.Informācija par galvenajiem 2020.gada ienākumiem un izdevumiem.

6.2020.gada pārskata apstiprināšana.

7.2021.gada budžeta un darbības programmas apstiprināšana.

Biedri piedalās un balso kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, tas ir, biedra pārstāvim pieslēdzoties kopsapulces norises vietai platformā “Skype”.

Lai pieslēgtos kopsapulces norises vietai - videoformātam platformā “Skype”, Biedra pārstāvim uz Federācijai pieejamo Biedra pārstāvja e-pastu tiks nosūtīta pieejas saite. Pieslēgšanās iespējama arī atsevišķi nereģistrējoties “Skype”, izmantojot interneta pārlūkprogrammu. Pirms kopsapulces platformā “Skype” tiks veikta biedru pārstāvju identifikācija, nepieciešamības gadījumā tiem uzrādot ID karti vai pasi.

Federācija nodrošinās kopsapulces gaitas ierakstīšanu un fiksēšanu datu nesējos un attiecīgo kopsapulces materiālu glabāšanu. Tiesības iepazīties ar kopsapulces materiāliem ir biedriem, valdes locekļiem, revidentam un kompetentajām institūcijām.

 

Māris Macijevskis

Latvijas Skvoša federācija

Valdes priekšsēdētājs

+371 26534500

Maris.Macijevskis@squash.lv


Maris Macijevskis

11.03.2021

Pievienot komentāru
Lai pievienotu komentārus, nepieciešams autorizēties!

Ziņu var komentēt tikai autorizēti lietotāji. Tāpēc pārliecinies, vai Tev ir aktīvs lietotāja konts!
Komentāriem jābūt konstruktīviem, iedvesmojošiem, pozitīviem.
Savas negatīvās emocijas izpaud kaut kur citur.
Sistēmas administratoriem (LSF valdei) ir tiesības dzēst komentārus bez saskaņošanas ar autoru.