Squash LV
Ziņas
Kalendārs
Reitings
lasi tālāk

JELGAVAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS SKVOŠĀ

Vīrieši, sievietes, juniori aicināti pieteikties Jelgavas atklātajam čempionātam skvošā.

 

 

Dalības maksa: 18 eur; juniori - 13 eur, JSK biedri – 15 eur

 

SACENSĪBU NOLIKUMS

 

Organizators: Biedrība Jelgavas Skvoša klubs sadarbībā ar Jelgavas Sporta servisa centru.

Vieta: Fitnesa centrs "Fitland", Dobeles šoseja 7, Jelgava

Laiks: no pl. 10:00

1. oktobris – vīrieši

2. oktobris - sievietes

22. oktobris - juniori

Mērķis. Čempionāta mērķis ir attīstīt un popularizēt skvošu Jelgavā, noorganizējot sacensības gan ar augsta līmeņa, gan amatieru, gan pieaugušo, gan junioru spēlētāju piedalīšanos, dot iespēju vietējiem spēlētājiem sacensties ar citu pilsētu un klubu spēlētājiem, iesaistīt pēc iespējas vairāk Jelgavas, Ozolnieku skvoša spēlētājus sacensībās, ieinteresēt viņus turpmākai izaugsmei.

Dalībnieki un kategorijas

  1. oktobris, vīrieši

M1 un M2 grupas

  1. oktobris - sievietes

W1 un W2 grupas

22. oktobris – juniori

No U11 līdz U19

 

Dalībnieki grupās tiek sadalīti pēc Latvijas skvoša federācijas (LSF) reitinga, junioriem – pēc vecumiem.

Norises kārtība

Jelgavas atklātais čempionāts vīriešiem un junioriem līdz U17 ir LSF reitinga turnīrs. Spēļu rezultāti tiks ieskaitīti Latvijas Skvoša federācijas (LSF) reitingā. Spēles W2 un M1 notiek līdz divu geimu uzvarai (best of 3) (B kategorija) , čempionu grupās M1 un W1 - līdz trīs geimu uzvarai (best of 5) (A kategorija). 

Sievietēm un junioriem GU19 un BU19 vai apvienotā U19 grupā ir A kategorijas reitinga turnīrs, spēles notiek līdz trīs geimu uzvarai (best of 5).

Katrai grupai tiks noteikts atsevišķs starta laiks. Izspēļu kārtība tiks noteikta atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita. Izspēlētas tiks visas vietas, katram spēlētājam garantētas trīs spēles.

Spēles tiesā iepriekšējo spēļu zaudētāji.

Sacensības notiek pēc Pasaules skvoša vienspēļu sacensību noteikumiem.

 

Pieteikšanās:

Pieteikšanās tiks izsludināta LSF mājaslapā squash.lv, pieteikšanās beigu termiņš 4 dienas pirms katras grupas sacensību dienas. Reģistrācija vietnē rankedin.com

Informācija baiba.lulle@squash.lv , tel. 29455142.

Apbalvošana:

Godalgoto vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar īpašām Jelgavas pilsētas medaļām un organizatoru un atbalstītāju sarūpētām balvām.

 

Covid19

Dalībnieki ievēro valstī un sporta klubā noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.  

Sacensību laikā atbildīgā persona saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem Baiba Lulle, tel. 29455142.

Atbalstītāji:

Sporta preču interneta veikals “Latvin.lv” un sporta preču zīmols “Victor”, junioriem arī Latvijas Skvoša federācija (programma “Valsts sportam”).

 

Personas datu apstrāde

1. Personas datu apstrādes pārzinis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) ir biedrība “Jelgavas skvoša klubs”, reģistrācijas numurs: 40008218836, e-pasts: baiba.lulle@inbox.lv (turpmāk tekstā – Pārzinis).

2. Dalībnieku personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, sacensību laikā uzņemtie fotoattēli un videoattēli tiek apstrādāti nolūkā organizēt sacensības, publiskot sacensību rezultātus, informēt sabiedrību par sacensību norisi.  Sacensību fotogrāfijas, videomateriāli var tikt izmantoti publicitātes materiālu veidošanai, kā arī arhīva uzkrāšanas, dokumentēšanas un saglabāšanas vajadzībām. 

3. Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apliecina, ir iepazinies ar sacensību nolikumu, tai skaitā personas datu apstrādes noteikumiem, un sniedz piekrišanu dalībnieka personas datu apstrādei.

4. Personai ir tiesības vērsties pie Pārziņa, lai atsauktu sniegto piekrišanu, veiktu datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska datu apstrāde; iegūt informāciju, kas par viņu savākta augstāk norādītajiem personas datu apstrādes mērķiem; iegūt informāciju par tām fiziskajām un juridiskajām personām, kurām izsniegta informācija par šo datu subjektu.

5. Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizētu lēmumu pieņemšana netiek veikta.

6. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, kas nav ES vai EEZ dalībvalsts vai starptautiskai organizācijai.

7. Personai konstatējot personas datu apstrādes pārkāpumu, ir tiesības iesniegt pretenziju datu apstrādes mērķa īstenotājam, Pārzinim vai Datu valsts inspekcijai.

 

 

 


Baiba Lulle

09.09.2022

Pievienot komentāru
Lai pievienotu komentārus, nepieciešams autorizēties!

Ziņu var komentēt tikai autorizēti lietotāji. Tāpēc pārliecinies, vai Tev ir aktīvs lietotāja konts!
Komentāriem jābūt konstruktīviem, iedvesmojošiem, pozitīviem.
Savas negatīvās emocijas izpaud kaut kur citur.
Sistēmas administratoriem (LSF valdei) ir tiesības dzēst komentārus bez saskaņošanas ar autoru.