Squash LV
Ziņas
Kalendārs
Reitings
lasi tālāk

31.martā notiks Latvijas Skvoša federācijas kārtējā biedru kopsapulce

2023. gada 31. martā Latvijas Skvoša federācijas (turpmāk tekstā – Federācija) Valde sasauc kārtējos biedru sapulci, kas notiks attālināti.

 

Ar lēmējtiesībām kopsapulcē piedalās katra Federācijas biedra viens delegāts, kas var pārstāvēt attiecīgo biedru saskaņā ar statūtiem, vai arī saskaņā ar likumu pilnvarots Federācijas biedra pārstāvis. Gadījumā ja biedru pārstāvēs pilnvarota persona lūgums sazināties ar Federāciju nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pastu info@squash.lv.

Kopsapulce notiks: piektdien, 2023.gada 31.martā, plkst. 20:00 (reģistrācija no plkst. 19:30). Kopsapulces norises vieta: videoformāts platformā “Microsoft teams” un tehniskais nodrošinājums, kas ļauj fiksēt kopsapulces norisi (ieraksts), identificēt un uzskaitīt balsošanas rezultātus.

Biedriem ir tiesības rakstveidā (tai skaitā izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus) balsot pirms biedru kopsapulces ar nosacījumu ja balsojums tiek nodots tādā veidā, kas ļauj Federācijai biedru identificēt, kā arī balsojums tiek Federācijai nodots vismaz iepriekšējā dienā pirms biedru kopsapulces norises dienas, tas ir līdz 2023.gada 30.martam, ieskaitot. Gadījumā ja biedrs vēlas veikt attālinātu balsojumu lūgums sazināties ar Federāciju nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pastu info@squash.lv.

Darba kārtība un lēmumu projekti:

1.Apstiprināt Federācijas 2022.gada finanšu pārskatu:

Aktīvu kopsumma: 19 164 EUR
2022 gada ieņēmumi: 37 457 EUR
2022 gada izdevumi: 30 005 EUR

2. Apstiprināt 2023.gada Federācijas darbības plānu.

3. Izteikt un apstiprināt Federācijas statūtus jaunā redakcijā.

Biedriem uz Federācijai pieejamo Biedra pārstāvja e-pastu tiks izsūtīti materiāli plānoto biedru sapulces lēmumu pieņemšanai.

Biedri piedalās un balso kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, tas ir, biedra pārstāvim pieslēdzoties kopsapulces norises vietai platformā “Microsoft Teams”.

Lai pieslēgtos kopsapulces norises vietai - videoformātam platformā “Microsoft Teams”, Biedra pārstāvim sapulces norises dienā uz Federācijai pieejamo Biedra pārstāvja e-pastu tiks nosūtīta pieejas saite. Pirms kopsapulces platformā “Microsoft teams” tiks veikta biedru pārstāvju identifikācija, nepieciešamības gadījumā tiem uzrādot ID karti vai pasi.


Ēriks Tikaiže

17.03.2023

Pievienot komentāru
Lai pievienotu komentārus, nepieciešams autorizēties!

Ziņu var komentēt tikai autorizēti lietotāji. Tāpēc pārliecinies, vai Tev ir aktīvs lietotāja konts!
Komentāriem jābūt konstruktīviem, iedvesmojošiem, pozitīviem.
Savas negatīvās emocijas izpaud kaut kur citur.
Sistēmas administratoriem (LSF valdei) ir tiesības dzēst komentārus bez saskaņošanas ar autoru.